Er bod Cenedl Hyblyg 2 yn brosiect newydd sbon, mae’n debyg i’n prosiect Cenedl Hyblyg cyntaf mewn sawl ffordd.

Dyma rai a gymerodd ran yn rhaglen Esgyniad prosiect Cenedl Hyblyg 1 yn rhannu eu profiadau ac yn sôn am y buddion a gawsant.

"Mae’r ffaith bod gennyf fwy o hyder yn ei gwneud yn haws ymdrin â chydweithwyr, ac yn benodol rheoli amser a blaenoriaethu’n effeithiol."

Dorcas Cox - Stori llwyddiant

"Mae’r rhaglen Esgyniad wedi rhoi’r hyder i mi i ddirprwyo’n effeithiol, gan roi amser i mi ganolbwyntio ar dwf y busnes. Dysgais gymaint gan bobl eraill ar y cwrs a oedd yn yr un sefyllfa â ni."

Petra French - Stori llwyddiant

"Rhoddodd y Dyfarniad hyder i mi wneud cais llwyddiannus am swydd fel Arweinydd Tîm. Helpodd y cwrs fi i gydnabod fy nghryfderau a rhoddodd hyder i mi siarad am y cryfderau hyn yn fy nghyfweliad."

Lauren Hayes - Stori llwyddiant

"Mae’r rhaglen Esgyniad wedi rhoi’r hyder i mi geisio gwella. Roedd yn llawer mwy na chwrs gwaith arall a gallai ddim credu cymaint dw i wedi datblygu."

Sam Kinson - Stori llwyddiant