Cenedl Hyblyg 2

Mair Rowlands

Cydlynydd Prosiect, Strand Menywod. mair.rowlands@chwaraeteg.com.

Swyddfa: Bae Colwyn.
Ffôn: 01492 514 237 – Symudol: 07837 284 697


Emma Richards

Strand Menywod - Arweinydd emma.richards@chwaraeteg.com.

Swyddfa: Treforest.
Ffôn: 01443 824 413 – Symudol: 07837 888 865


Karen Neill

Partner Datblygu Pobl. karen.neill@chwaraeteg.com.

Swyddfa: Treforest.
Ffôn: 01443 824 410