Yn barod i wneud cais? Dilynwch y camau isod.

1
Os gallwch ateb Ydw i ddau o'r cwestiynau canlynol ydych yn debygol o fod yn gymwys.
  • A ydych yn fenyw sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru?
  • Ydych chi'n ystyried eich hun i weithio yn un o'r sectorau a restrir isod, (naill ai'n uniongyrchol neu fel rhan o'r gadwyn gyflenwi)?

Sectorau blaenoriaeth.

Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch
Adeiladu
Diwydiannau Creadigol
Ynni a’r Amgylchedd
Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol
Bwyd a Ffermio
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
Gwyddorau Bywyd
Twristiaeth

Os ydych yn credu nad ydych yn gymwys anfonwch e-bost atom ar an2@chwaraeteg.com neu ffoniwch ar 0300 365 0445 a gallwn gadarnhau os ydych yn gymwys.

2
Cysylltwch â ni