Vicky Bushell.

Vicky yw Rheolwr Adnoddau y Llandudno Bay Hotel, ac roedd yn awyddus i gyflwyno hyfforddiant rheoli i’r busnes i gefnogi’r grŵp gwestai newydd oedd yn tyfu.

Roedd y wybodaeth a gafodd am y Rhaglen Datblygu Gyrfa i Fenywod yn creu argraff arni am fod y rhaglen yn cynnig cymhwyster achrededig, mentora ac yn datblygu sgiliau.

Ar ôl gweld beth allai’r Rhaglen ei gynnig, penderfynodd Vicky ymgeisio ei hun ac roedd wrth ei bodd pan dderbyniwyd ei chais, gan y byddai ar yr un llwybr dysgu â’i chydweithwyr oedd eisoes wedi’u derbyn ar y rhaglen.

Beth yw’ch argraffiadau chi o’r rhaglen hyd yma?

— O’r cychwyn cyntaf roedd proffesiynoldeb Chwarae Teg i’w edmygu, hyd yn oed y deunyddiau hyfforddi sy’n wych – mor lliwgar a deniadol!

Rwyf newydd gwblhau elfen y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth o Raglen Cenedl Hyblyg 2, ac roedd yr hyfforddiant yn ddiddorol, amrywiol a difyr. Mae wedi creu argraff arna i yn barod a dw i wedi dysgu llawer a fydd yn ddefnyddiol yn y gweithle.

Mae’r trefniadau i gael amser i ffwrdd o’r gweithle ar gyfer y dysgu achrededig yn realistig ac wedi’i wasgaru’n dda.

Mae’r cwrs yn cael ei gyflwyno’n ddifyr, ac roedd Krista Powell-Edwards ein hyfforddwraig yn wych.

Mae’r rhaglen yn eich galluogi chi i rwydweithio â gweithwyr proffesiynol eraill, ac mae Chwarae Teg yn sicrhau ei fod yn addas i bob math o ddysgwyr, gan weithredu mewn modd amrywiol iawn o ran bod yn gynhwysol i bawb.

Fel gweithiwr Adnoddau Dynol proffesiynol rwy’n cefnogi dysgu a datblygu i’r carn, ac rwy’n credu y dylai fod yn gylch parhaus na ddaw byth i ben.

Llwyddodd y rhaglen hon i ragori ar fy nisgwyliadau ar bob lefel, o ran fy mod am ddatblygu sgiliau fy nhîm a bod yn rhan o’r rhaglen ei hun ac fe wnaeth i mi edrych ar fy nealltwriaeth i o bwysigrwydd defnyddio gwahanol ddamcaniaethau rheoli a’u rhoi ar waith yn y gweithle.

Rwy’n edrych ymlaen at elfennau ysgytlaeth Cenedl Hyblyg 2 a’r rhaglenni hyfforddiant estynedig sydd ar gael. I mi’n bersonol, rwyf hefyd yn meddwl y byddai cael mentor yn syniad da, gan ein bod ni’n dysgu cymaint o brofiad pobl eraill.

Fyddech chi’n argymell y cwrs i eraill?

— Rwyf eisoes wedi argymell yr hyfforddiant i gydweithwyr newydd a ffrindiau ym myd busnes gan fy mod i’n credu’n wirioneddol ei bod yn fenter wych i fenywod yng Nghymru. Ymestyn eich hun yw’r nod a gweld beth allwch chi ei gyflawni os ydych chi’n benderfynol o lwyddo. Gall Chwarae Teg eich helpu i gyflawni hyn, a chredu ynoch chi eich hun.

Bydd Cenedl Hyblyg 2 yn wych i chi os ydych yn awyddus i feithrin eich sgiliau a dechrau symud tuag at eich rôl reoli neu oruchwylio gyntaf. Beth ydych chi’n aros am? Ffoniwch ni heddiw, 0300 365 0445.