Rhiannon Harty.

Mae Rhiannon yn Gydgysylltydd Llongau yn Graig Ship Management a bydd yn cychwyn Rhaglen Datblygu Gyrfaoedd Chwarae Teg ym mis Chwefror 2016.

Cawsom gyfle i gael sgwrs â Rhiannon er mwyn deall pam y penderfynodd gymryd rhan yn y rhaglen Rhaglen Cenedl 2 a’i phrofiad hyd yn hyn.

Beth ydych chi wedi’i gael o’r prosiect hyd yn hyn, Rhiannon?

— Dyw fy nghwrs ddim yn cychwyn tan fis Chwefror, ond mae cael cyfle i gyfarfod â’m mentoriaid1 wedi fy helpu i ganolbwyntio ar yr hyn rydw i am ei gael a lle hoffwn i fod yn y dyfodol mewn gwirionedd.

Rydw i wedi defnyddio’r wybodaeth a ddysgais ganddyn nhw a dechrau chwilio am dargedau ar gyfer fy llwybr gyrfa. Ond… yn ogystal â hynny dysgais nad ydw i’n rheoli amser cystal ag yr oeddwn i’n ei feddwl!

Os ydw i’n treulio oriau ychwanegol yn y swyddfa yn cwblhau fy ngwaith, eithriad ddylai hynny fod nid y drefn arferol. Mae’r hyn a ddysgais wedi dechrau arwain at well cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yn barod.

Pam wnaethoch chi ymuno â’r prosiect Cenedl Hyblyg 2?

— Fe wnaeth un o’m cydweithwyr awgrymu fy mod yn gwneud cais, gan eu bod nhw’n meddwl y byddwn yn elwa o gyfarfod menywod eraill sy’n gweithio mewn diwydiannau sydd â dynion yn gweithio ynddynt yn bennaf.

Hefyd, mae’n ffordd o ychwanegu rhywbeth at fy CV sy’n dangos fy mod yn ystyried datblygu fy ngyrfa.

Yn olaf, a fyddech chi’n argymell y prosiect i bobl eraill a pham?

— Byddwn, dysgais gymaint o’m cyfarfodydd cyntaf â’m mentoriaid hyd yn oed, felly byddwn i’n argymell y cwrs i bawb, mae’n anhygoel y gwahaniaeth y gall safbwynt gwahanol ei wneud.

Byddwn ni’n cael sgwrs â Rhiannon ar ôl ei diwrnod cyntaf yn cymryd rhan yn y Rhaglen ac rwy’n edrych ymlaen at rannu ei phrofiadau gyda chi, felly cofiwch ein dilyn ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf ac ewch i’n blog yn rheolaidd i weld y gwahaniaeth y gall cymorth gan Chwarae Teg ei wneud i ddatblygiad eich gyrfa chi.

Nodiadau:
1. Pan fo Rhiannon yn cyfeirio at ei mentor, mae’n cyfeirio at Jane Baker Roberts, ei Phartner Datblygu Pobl yn Chwarae Teg, a fydd yn darparu’r Rhaglen Datblygu Gyrfaoedd.

Bydd Cenedl Hyblyg 2 yn wych i chi os ydych yn awyddus i feithrin eich sgiliau a dechrau symud tuag at eich rôl reoli neu oruchwylio gyntaf. Beth ydych chi’n aros am? ffoniwch ni heddiw, 0300 365 0445.