Joanna Jones.

Joanna Jones yw Cyfarwyddwr Gweithrediadau X-ray Mineral Services Ltd, sydd wedi’i leoli ym Mae Colwyn, ac ymgeisiodd am le ar y Rhaglen Datblygu Gyrfa i Fenywod ym mis Gorffennaf 2015.

— Mae ein diwydiant yn llawn dynion ar bob lefel felly roedd dod o hyd i gyrsiau penodol i annog datblygiad menywod yn y gweithle yn ysbrydoliaeth.

Pam wnaethoch chi ymuno â phrosiect Cenedl Hyblyg 2?

— Er bod gen i ddigon o brofiad o weithio gyda phobl mewn timau dwi erioed wedi bod yn gyfrifol am arwain tîm. Mae fy swydd bresennol yn datblygu i fod yn un o awdurdod, gan fod yn gyfrifol am oruchwylio ein tîm labordy sy’n cynnwys 5 technegydd.

A minnau wedi dechrau fel technegydd gyda’r cwmni fy hun ac wedi dringo’r ysgol i gyrraedd lle rydw i heddiw, ro’n i’n awyddus i ddysgu sut i gyflawni fy nyletswyddau’n gymwys a hyderus, a chyda pharch fy nghydweithwyr ac aelodau’r tîm.

Mae ein diwydiant yn llawn dynion ar bob lefel felly roedd dod o hyd i gyrsiau penodol i annog datblygiad menywod yn y gweithle yn ysbrydoliaeth.

Beth ydych chi wedi’i gael o’r prosiect hyd yn hyn?

Mae fy hyder a’m cred yn fy ngallu wedi gwella’n barod. Er dechrau’r rhaglen dw i nawr yn hyderus o wybod bod fy ngwaith bob dydd yn seiliedig ar enghreifftiau o arferion rheoli gorau.

Mae cymryd rhan ar y cwrs wedi fy ngalluogi i nodi fy nghryfderau ac wedi rhoi’r gallu i mi nodi meysydd i ddatblygu a gwella.

Fyddech chi’n argymell y prosiect i eraill a pham?

— Mae’r prosiect yn gyfle gwych i fenywod ddatblygu a gwella eu sgiliau a’u galluoedd, gan eu galluogi i gymryd cyfrifoldeb am eu datblygiad gyrfa eu hunain.

Mae cymryd rhan yn y cwrs o fudd i’r menywod sy’n cymryd rhan a’r busnesau sy’n eu cyflogi. Mae’r prosiect yn meithrin rheolwyr ac arweinwyr tîm hyderus ac effeithiol, a fydd yn eu tro yn arwain at dimau hapus a chynhyrchiol.

Fe fyddwn i’n argymell y prosiect hwn yn gryf i berchnogion busnes a’r rhai a allai fanteisio ar y cwrs gan ei fod yn llwyfan hwylus a llwyddiannus iawn i sicrhau llwyddiant personol a llwyddiant busnes.

Bydd Cenedl Hyblyg 2 yn wych i chi os ydych yn awyddus i feithrin eich sgiliau a dechrau symud tuag at eich rôl reoli neu oruchwylio gyntaf. Beth ydych chi’n aros am? Ffoniwch ni heddiw, 0300 365 0445.