Cath Waller.

Cath Waller, o Raymond Brown Construction Ltd., oedd y fenyw gyntaf i ymrestru ar gyfer y Rhaglen Datblygu Gyrfa newydd gan Cenedl Hyblyg 2.

Ymunodd Cath â’r rhaglen am sawl rheswm – roedd hi am fagu hyder a dysgu sgiliau newydd a fyddai yn y diwedd yn ei gwneud yn arweinydd a rheolwr gwell.

Roedd Cath yn gobeithio hefyd y byddai’r rhaglen yn cefnogi ei datblygiad gyrfa yn y dyfodol.

Cawsom gyfle i ofyn beth mae hi wedi’i gyflawni hyd yn hyn ...

— Eisoes, mae wedi cael effaith gadarnhaol gan ei fod wedi rhoi’r dewrder imi ymgeisio am swydd yn fy sefydliad na fyddwn wedi gwneud o’r blaen am nad oedd gen i ddigon o hunan hyder.

Dechreuais y cwrs ym mis Tachwedd 2015 ac yn ystod yr amser hwnnw rwyf wedi dysgu llawer amdanaf fy hun, am fy nghryfderau a’m gwendidau a pha fath o reolwr ydw i.

Mewn amser byr mae wedi dileu llawer o’r rhwystrau personol roeddwn i’n eu cyfri fel rhesymau am fethu â chyflawni’r pethau roeddwn i am eu gwneud yn y dyfodol.

Felly, a fyddai Cath yn argymell y rhaglen i eraill?

— Mae bod yn fam a cheisio cael gyrfa yn anodd a threuliais lawer o amser yn dweud wrthyf fy hun na allwn i wneud y ddau beth yn effeithiol neu nad oedd gen i’r sgiliau i gamu ymlaen yn fy ngyrfa.

Bellach, rwyf wedi dysgu un peth, sef bod gan fenywod swyddogaeth allweddol i’w chyflawni yn y gweithle a bod ein sgiliau trosglwyddadwy yn ein gwneud yn weithwyr rhagorol.

Y cyfan sydd ei angen yw hyder a chred ynoch chi’ch hun.

Mae’r cwrs hwn wedi dechrau rhoi’r gallu i fi gredu yn fy ngallu a byddwn yn annog unrhyw fenyw sydd mewn gwaith i gymryd rhan yn y cwrs hwn – mae’r posibiliadau ar gyfer eich dyfodol yn ddiddiwedd.

Bydd Cenedl Hyblyg 2 yn wych i chi os ydych yn awyddus i feithrin eich sgiliau a dechrau symud tuag at eich rôl reoli neu oruchwylio gyntaf. Beth ydych chi’n aros am? ffoniwch ni heddiw, 0300 365 0445.