Cyfranogwyr yn dweud wrthym pam eu bod wedi ymuno â’r prosiect Cenedl Hyblyg 2

Mae dros 300 o fenywod eisoes wedi cofrestru i gymryd rhan yn ein Rhaglen Datblygu Gyrfa.

3 fideo i wylio »

Edrych i ennill sgiliau mewn Arwain Tîm? Cyfranogwyr yn rhannu eu stori

"Roeddwn i angen yn her. Roeddwn i eisiau cyfle i ddatblygu fy nhîm, a gwella fy sgiliau. Mae'n amgylchedd mor gefnogol. Mae'n braf i fod o gwmpas cymaint o fenywod uchelgeisiol eraill."

Joanna Jones

Fyddech chi’n argymell y prosiect i eraill?

"Mae’r prosiect yn gyfle gwych i fenywod ddatblygu a gwella eu sgiliau a’u galluoedd, gan eu galluogi i gymryd cyfrifoldeb am eu datblygiad gyrfa eu hunain."

Vicky Bushell

Beth yw’ch argraffiadau chi o’r rhaglen hyd yma?

"Rwyf eisoes wedi argymell yr hyfforddiant i gydweithwyr newydd a ffrindiau ym myd busnes gan fy mod i’n credu’n wirioneddol ei bod yn fenter wych i fenywod yng Nghymru."

Rhiannon Harty

Beth ydych chi wedi’i gael o’r prosiect hyd yn hyn, Rhiannon?

"Rydw i wedi defnyddio’r wybodaeth a ddysgais ganddyn nhw a dechrau chwilio am dargedau ar gyfer fy llwybr gyrfa. Dysgais nad ydw i’n rheoli amser cystal ag yr oeddwn i’n ei feddwl!"

Julie Caulfield-Dollard

Mwy o hyder, a dyrchafiad!

"Mae’n rhoi’r lle iddyn nhw fyfyrio a dysgu sgiliau newydd gyda hyder newydd a hunan-gred. Mae’r rhaglen hon yn gyfle rhagorol i helpu menywod i gamu ymlaen yn eu gyrfaoedd gan roi’r pŵer iddynt wneud y dewisiadau iawn."

Cath Waller

Y cyfan sydd ei angen yw hyder a chred ynoch chi’ch hun.

"Mae eisoes wedi cael effaith gadarnhaol arna i ac wedi rhoi’r dewrder imi ymgeisio am swydd yn fy sefydliad na fyddwn wedi gwneud o’r blaen am nad oedd gen i ddigon o hunan hyder."