Mae'r Rhaglen Datblygu Gyrfa wedi'i gynllunio ar gyfer menywod sydd yn edrych i ennill eu swydd reoli neu oruchwylio cyntaf.

Mae'n addas ar gyfer menywod o bob cefndir, oed a chyfnodau i ennill y wybodaeth, y sgiliau a'r hyder i gefnogi datblygiad gwerth chweil yn y gweithle.

Os ydych yn anelu at gyflawni mwy a bod yn fwy, yna mae'r rhaglen hon ar eich cyfer chi.

Cliciwch yma i ddechrau arni heddiw

Sut allaf i gymryd rhan?

Cenedl Hyblyg 2 yn cael ei ariannu'n llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru ac yn cael ei ddarparu AM DDIM ar yr amod eich bodloni'r meini prawf cymhwysedd canlynol, rydych yn:

  • Menyw sy'n byw neu'n gweithio yng Nghymru.
  • Yn gyfreithiol sy'n preswylio a gyflogir yn y DU.
  • Heb ei ariannu gan unrhyw Raglenni Ewropeaidd eraill.
  • Gweithio yn y sector preifat neu'r trydydd sector/gwirfoddol.
  • Yn gweithio yn un o'r naw sector blaenoriaeth a restrir isod.
 

Sectorau Blaenoriaeth.

Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch
Adeiladu
Diwydiannau Creadigol
Ynni a’r Amgylchedd
Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol
Bwyd a Ffermio
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
Gwyddorau Bywyd
Twristiaeth

Yn barod i gymryd y cam nesaf?

Gwnewch gais
 

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â'n tîm ar 0300 365 0445, ac yna gallant eich arwain drwy'r broses o wneud cais. Neu drwy e-bost: an2@chwaraeteg.com.