Rhaglen Datblygu Gyrfa ar gyfer Menywod

Cenedl Hyblyg 2 yn cynnig y cyfle i gymryd rhan mewn rhaglen datblygu gyrfa a ariennir yn llawn.

Mae hyn wedi cael ei gynllunio i helpu cyfranogwyr i ennill y sgiliau a'r hyder angenrheidiol i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd.

Gwnewch gais

Manylion y Rhaglen

Dod i'ch adnabod - nodi eich nodau, rhwystrau, sgiliau, gallu ac arddull dysgu personol.

Cyngor, cymorth unigol a chyfarwyddyd gan ein tîm ymroddedig a phrofiadol.

Hyfforddiant i ennill cymhwyster o fyd-enwog Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM).

Dysgu ychwanegol i ennill y wybodaeth, y profiad a'r hyder i gyrraedd eich potensial.

Cyfleoedd i gyfarfod, rhannu a dysgu gan fenywod ysbrydoledig yng Nghymru.

Cenedl Hyblyg 2 hefyd yn darparu fenywod sydd wedi cymryd rhan yn y rhaglen ar y cyfle i wneud cais am nifer o fanteision pellach:

lwfans hyfforddi ar gyfer hyfforddiant technegol penodol.

1:1 Cynllun Mentora.
 

Straeon llwyddiant

"Mae’r rhaglen Esgyniad wedi rhoi’r hyder i mi i ddirprwyo’n effeithiol, gan roi amser i mi ganolbwyntio ar dwf y busnes. Dysgais gymaint gan bobl eraill ar y cwrs a oedd yn yr un sefyllfa â ni."

"Mae’r rhaglen Esgyniad wedi rhoi’r hyder i mi geisio gwella. Roedd yn llawer mwy na chwrs gwaith arall a gallai ddim credu cymaint dw i wedi datblygu."

 

Yn barod i gymryd y cam nesaf?

Cysylltwch â'n tîm ar 0300 365 0445, ac yna gallant eich arwain drwy'r broses o wneud cais. Neu drwy e-bost: an2@chwaraeteg.com.