Cymerwch eich busnes i'r cam nesaf

Diolch i chi am eich diddordeb yn ein Rhaglen Busnes ac Cenedl Hyblyg 2
Os gallwch ateb Ydw i ddau o'r cwestiynau canlynol ydych yn debygol o fod yn gymwys.
  1. Ydych chi'n BBaCh lleoli yng Nghymru?
  2. A ydych yn ystyried y busnes i weithio yn un o'r sectorau a restrir isod, (Naill ai'n uniongyrchol neu fel rhan o'r gadwyn gyflenwi)?

Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch | Adeiladu | Diwydiannau Creadigol| Ynni a’r Amgylchedd | Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol| Bwyd a Ffermio | Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu| Gwyddorau Bywyd |Twristiaeth

Os ydych yn credu nad ydych yn gymwys anfonwch e-bost atom ar an2@chwaraeteg.com neu ffoniwch ar 0300 365 0445 a gallwn gadarnhau os ydych yn gymwys.

Beth yw'r broses ymgeisio?

  • Byddwn yn gofyn i chi gofrestru cyfrif gyda ni a llenwi ffurflen fer i wirio eich bod yn gymwys ar gyfer y rhaglen. Bydd ein tîm wedyn yn cysylltu â chi o fewn 7 diwrnod i drafod y camau nesaf.

    Os nad ydych yn gymwys i Rhaglen Fusnes yr 'Cenedl Hyblyg 2', rydym yn eich annog i aros yn Gyfaill Chwarae Teg fel y gall fod rhaglenni eraill yr ydych yn gymwys. 

  • Tip:
    Os ydych yn ansicr am unrhyw un o'r cwestiynau ar unrhyw adeg yn ystod ei gwblhau, cysylltwch â ni ar 0300 365 0445. Ar gyfartaledd bydd yn cymryd rhwng 15 i 20 munud i lenwi'r ffurflen.

Dechrau

 

A oes gennych gyfrif yn barod?

 

Angen creu cyfrif newydd?