Enillwch Ddyfarniad Cyflogwr Chwarae Teg ac ewch â’ch busnes ymlaen fel cyflogwr o ddewis. Mae Rhaglen Fusnes Cenedl Hyblyg2, a ddarperir gan Chwarae Teg, yn cael ei chyllido’n llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Rydym yn gweithio gyda busnesau i wella perfformiad drwy recriwtio effeithiol, cadw staff a datblygu gweithlu amrywiol.

Peidiwch â cholli'r cyfle hwn – AM DDIM! Llenwch y ffurflen isod a byddwn yn cysylltu â chi.

* Gofynnol