Astudiaethau Achos – Wolfestone

“Fy enw i yw Emma. Rwy’n gweithio fel rheolwr AD i Wolfestone yma yn Abertawe, ac rwyf wedi bod yn gweithio i’r cwmni ers bron i bum mlynedd. Fe wnes gyfarfod â rhywun o Chwarae Teg mewn digwyddiad rhwydweithio, ac fe gefais fy ngwahodd i weithdy ar gydraddoldeb ac amrywiaeth.”.

Ar ôl y gweithdy, fe ddaeth rhywun atom ni i edrych ar y busnes, fel yr oedd ar y pryd.

 

Bu’n archwilio’r polisïau a oedd ar waith gennym ac yn asesu a oedden ni’n monitro ansawdd ac amrywiaeth yn briodol. Yna, fe aethon ni ati i lunio cynllun gweithredu yn cynnwys yr hyn y byddai angen i ni ei wneud i wella popeth a oedd eisoes ar waith gennym ar gyfer y dyfodol.

Daeth Gemma ( Prosiect Cenedly Hyblyg ) atom i hyfforddi ein tîm rheoli ar sut i reoli ceisiadau i weithio’n hyblyg.

I mi, roedd hi’n ddefnyddiol iawn cael siarad a thrafod syniadau gyda rhywun. Mae hyn wedi rhoi hyder i’r tîm cyfan gamu ymlaen ac rwy’n teimlo y gallwn ni wneud y penderfyniad gorau ar gyfer yr unigolyn a’r cwmni.

Rwy’n deall yr hyn sydd ei angen ar y busnes er mwyn iddo lwyddo ond rwy’n deall hefyd yr hyn sydd ei angen ar y bobl i lwyddo hefyd.

Mae'r astudiaeth achos yma'n dod o'r prosiect Cenedl Hyblyg cyntaf, a gallwch ddod o hyd i lwyddiannau a chyflawniadau'r rhaglen drwy fynd i'r safle Cenedl Hyblyg 1.