Er bod Cenedl Hyblyg 2 yn brosiect newydd sbon, mae’n debyg i’n prosiect Cenedl Hyblyg cyntaf mewn sawl ffordd.

Dyma rai a gymerodd ran yn rhaglen Esglybu prosiect Cenedl Hyblyg 1 yn rhannu eu profiadau ac yn sôn am y buddion a gawsant.

Wolfestone

"Fy enw i yw Emma. Rwy’n gweithio fel rheolwr AD i Wolfestone yma yn Abertawe, ac rwyf wedi bod yn gweithio i’r cwmni ers bron i bum mlynedd. Fe wnes gyfarfod â rhywun o Chwarae Teg mewn digwyddiad rhwydweithio, ac fe gefais fy ngwahodd i weithdy ar gydraddoldeb ac amrywiaeth."

Pia

"Y nod oedd cael polisi gweithio o bell tryloyw ar waith a fyddai’n ein galluogi i gydymffurfio â deddfwriaeth, cadw ein staff yn frwdfrydig a sicrhau canlyniadau mor effeithlon â phosibl i’n cleientiaid."

Celtic Financial Planning

"oedd y broses gyfan yn ddiddorol ac yn grymuso rhywun. Llwyddodd i’m helpu i ddeall dulliau busnesau eraill o weithio yn well, a rhoddodd ddarlun clir i mi o’r ffordd y dylid rhoi prosesau gweithio hyblyg ar waith yn fy ngweithle fy hun."