Rhaglen Busnes ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig

Ydych chi eisiau i ddenu, cadw a datblygu talent, ysbrydoli diwylliant staff cynhwysol a gwella amrywiaeth yn eich busnes?

Mae'r rhaglen hon yn cael ei deilwra i'ch busnes, a gyflwynir gan ein hymgynghorwyr ac wedi'u cynllunio i helpu busnesau i ddenu, cadw a datblygu talent, ysbrydoli diwylliant staff cynhwysol a gwella amrywiaeth.

Gwnewch gais

Mae'r rhaglen hon wedi cael ei datblygu er mwyn gwella eich ymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae'r rhaglen arbenigol yn gwella arferion gwaith yn unol â'ch strategaeth fusnes.


Manylion y Rhaglen

Cymorth ymgynghorydd un-i-un drwy Partner Cyflogwr.

Arolwg yn rhad ac am eich Diwylliant Busnes©.

Dadansoddi canlyniadau llawn a chamau gweithredu a argymhellir yn seiliedig ar ganlyniadau'r arolwg.

Cynllun Gweithredu'r Strategaeth Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ac wedi'i deilwra i'ch busnes.

Hyd at 35 awr o gefnogaeth a ariennir yn llawn ar draws 12 mis i weithredu gwelliannau.

Mae'r holl gymorth wedi'i deilwra i anghenion eich busnes.

Y cyfle i wneud cais am Wobr Cyflogwr Enghreifftiol Chwarae Teg©.
 

Straeon llwyddiant

"Roedd Sharon Williams, y rheolwr gyfarwyddwr, yn awyddus i wella cynlluniau gweithio o bell y sefydliad a rhoi atebion ar waith a fyddai’n ei wneud yn haws i staff weithio gartref."

"Rydw i’n teimlo’n barod i symud Celtic Financial Planning ymlaen a fydd yn fusnes hyblyg. Os yw staff yn cyfrannu mwy, maen nhw’n llawer mwy parod i fynd y tu hwnt i’r gofyn ar gyfer cleientiaid."

 
 

Yn barod i gymryd y cam nesaf?

Cysylltwch â'n tîm ar 0300 365 0445, ac yna gallant eich arwain drwy'r broses o wneud cais. Neu drwy e-bost: an2@chwaraeteg.com.