Croeso i Cenedl Hyblyg 2!

Cenedl Hyblyg 2 yn rhaglen a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru, a ddarperir gan Chwarae Teg. Mae wedi cael ei ddatblygu i helpu i wella sefyllfa menywod yn y gweithlu ar draws y naw sector blaenoriaeth yng Nghymru.

Mae hyn wedi cael ei sefydlu fel menywod yn parhau i gael eu tangynrychioli ar lefel reolaethol yn y sectorau hyn.

Mae'r rhaglen wedi ei chynllunio i wella'r sefyllfa hon drwy ddarparu:

Dechreuwch eich taith gyda Cenedl Hyblyg 2 →

Rhaglen datblygu ar gyfer menywod

Cenedl Hyblyg 2 yn cynnig y cyfle i gymryd rhan mewn rhaglen datblygu gyrfa gynhwysfawr a ariennir yn llawn. Mae hyn wedi cael ei gynllunio i helpu cyfranogwyr i ennill y sgiliau, hyder a'r wybodaeth sydd eu hangen i symud ymlaen â'u llwybrau gyrfa.

Manylion Rhaglen

Cewch eich ysbrydoli gan straeon llwyddiant wrth iddynt ddweud wrthych pam eu bod wedi ymuno â'r rhaglen datblygu gyrfa, yr hyn y maent wedi ei fwynhau fwyaf a beth y maent yn gobeithio ei ennill. Gwyliwch ein fideos i glywed beth oedd gan ddeg menywod i'w ddweud.

Straeon Llwyddiant

A ydych yn dymuno i ennill y sgiliau mwyaf gwerthfawrogi gan gyflogwyr? Ydy chi angen hwb hyder? Ydych chi'n barod i gymryd y cam nesaf? Ddysgu mewn amgylchedd cefnogol gyda menywod o'r un meddylfryd. Gwella eich potensial tymor hir.

Dechreuwch Eich Taith

Rhaglen busnes ar gyfer cyflogwyr

Rydym yn deall bod i lawer o fusnesau, dod o hyd i ffyrdd o wella arferion allweddol yn aml gall y pen draw yn eistedd ar sail " rhest i-wneudr" - ond, nid yn awr! Bydd ein rhaglen busnes eich helpu i ddenu a datblygu talent, ysbrydoli diwylliant staff a gwella amrywiaeth.

Manylion y Rhaglen

Emma Hughes, Rheolwr Adnoddau Dynol yn Wolfestone. "Roeddem yn gallu dod i fyny gyda chynllun gweithredu o'r hyn sydd ei angen i wella ar gyfer y dyfodol. Yr wyf yn deall yr hyn y mae angen i'r busnes i lwyddo, ond yr wyf hefyd yn deall yr hyn y mae angen i bobl i lwyddo".

Astudiaethau Achos

Dr Gareth Stockman. Rheolwr Gyfarwyddwr, Power Systems Marine. "Mae'r mesurau sydd gennym ar waith wedi arwain at ddiwylliant sy'n ffafriol i amgylchedd lle gall menywod yn y diwydiant mynd i mewn i'r gweithle, datblygu eu sgiliau ac adeiladu gyrfaoedd gwerth chweil".

Yn barod i ddechrau?

Mae rhai o'r 30+ o fusnesau rydym yn gweithio gyda